Jump to content

Optymalizacja ZUS- Wielka Brytania - zatrudnienie na etacie


Hogi

Recommended Posts

Zatrudniłem się.

 

Ktoś robił coś podobnego?

 

Na razie zamiast prawie 900 PLN ZUS płacę 499 PLN w GB.

Z czasem płaci się coraz mniej, zachowując wszelkie świadczenia.

 

 

Praca w Wielkiej Brytanii – podstawy prawne

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają pierwszeństwo przed wewnętrznymi przepisami państw członkowskich UE. Oznacza to, że w przypadku kolizji przepisów krajowych z przepisami wspólnotowymi pierwszeństwo mają zawsze przepisy wspólnotowe.

 

Od 1 maja 2004 roku Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Możemy swobodnie podróżować po terytorium Wspólnoty, osiedlać się, podejmować pracę, studiować. Prawo swobodnego podejmowania pracy w krajach UE nie miałoby jednak w praktyce żadnego sensu, gdyby nie towarzyszyły temu dodatkowe gwarancje w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

 

W sytuacji, gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Wielkiej Brytanii prowadzi swoją działalność gospodarczą w Polsce, podlegać będzie pod ustawodawstwo tego państwa, na terytorium którego wykonuje pracę najemną - czyli brytyjskiego.

 

Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujące w Unii Europejskiej

 

Zasada jedności stosowanego ustawodawstwa (zabezpiecza przed sytuacją, w której osoba wykonująca pracę w jednym lub kilku państwach nie jest objęta zabezpieczeniem społecznym w żadnym z nich, lub jest nim objęta w kilku państwach jednocześnie)

 

Zasada równego traktowania (oznacza zabezpieczenie osoby przemieszczające się przed jakąkolwiek dyskryminacją bezpośrednią lub pośrednią przy stosowaniu przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego)

 

Zasada zachowania praw nabytych oraz w trakcie nabywania (gwarantuje, że świadczenia przyznane w jednym z państw UE są przekazywane osobie uprawnionej niezależnie od jej miejsca zamieszkania)

 

Zasada sumowania okresów ubezpieczenia (umożliwia uwzględnianie okresów ubezpieczenia, lub innych równorzędnych okresów, przebytych w kilku państwach UE przy ustalaniu prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego)

 

 

Świadczenia, których dotyczy wspólnotowa koordynacja to:

 

emerytury

 

renty inwalidzkie

 

renty rodzinne

 

świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

 

świadczenia rodzinne

 

świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

 

świadczenia dla osób bezrobotnych

 

świadczenia zdrowotne, w tym opieka medyczna

 

zasiłki pogrzebowe

 

 

W mojej firmie od ponad roku ciągnie tak chyba z 3/4 osób.

 

Tu więcej o tym rozwiązaniu: http://www.optigen.pl/

 

Jeśli ktoś jest chętny, to mój Optigen ID : WO200099A nazwisko Ossowski

Link to comment
Share on other sites

Temat nie jest nowy i jak dobrze pamiętam, to oni płacą za wciągnięcie w to kolejnych osób...

Prawda...?

Taka trochę drabinka...

 

Niestety nasi ZUSowcy już jakiś czas szukają haka na to, a z wiarygodnego źródła słyszałem niegdyś, że podczas pobytu na porodówce kazali kobiecie na porodówkę do Londynu pojechać... niby nie mieli prawa i podobno wszystko dobrze się skończyło, ale co się natłumaczyli, to ich...

 

W każdym razie temat ciekawy, aczkolwiek wymagający szrszemu przyjrzeniu się sprawie.

No i chyba niewykonalny dla osób, które zatrudnają pracowników...

 

Mistral

Link to comment
Share on other sites

Drabinka. Masz rację.

 

 

Moi znajomi płacą po 99 zł.

Po dwóch miesiącach dostajesz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 

 

Skorzystanie z bezpłatnej opieki medycznej w Polsce jest możliwe na podstawie wydanych druków E-106 (A06), czyli zaświadczenia niezbędnego w celu uzyskania dostępu do bezpłatnej opieki medycznej w Polsce dla osoby ubezpieczonej w Wielkiej Brytanii, jak również dzięki Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydanej również przez brytyjski urząd.

European Health Insurance Card (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń medycznych w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia (o szczegółowym zakresie udzielonej opieki każdorazowo decyduje lekarz) podczas pobytu w państwach członkowskich UE za wyjątkiem Wielkiej Brytanii.

Natomiast druk E-106 (A06) gwarantuje prawo do PEŁNEJ, BEZPŁATNEJ opieki medycznej na terenie całego kraju - dokładnie w takim samym zakresie jak przy opłacaniu pełnego ubezpieczenia w ZUS, niezwłocznie po jego otrzymaniu należy go zarejestrować we właściwym oddziale NFZ.

 

Dla pewności możesz sobie wykupić za stokilkadziesiąt złotych prywatny abonament w prywatnych klinikach.

Link to comment
Share on other sites

Faktem jest, że temat nie jest głupi i polscy urzędasi niewiele mogą zrobić w związku z wyższością przepisów unijnych, ale jakoś księgowe się tego boją...

 

Najlepiej zbudować taką "sieć" i żyć z prowizji..

 

Tylko, że jak zatrudniasz pracowników, to już lipa...

 

Mistral

Link to comment
Share on other sites

te wszystkie piękne zasady, traktaty i inne blablabla będzie można wsadzić wiadomo gdzie, jak ZUS udowodni, że umowa o pracę w UK była fikcyjna... :roll: a póki co przedawnienie składek na ZUS-u wynosi 10 lat :wink:

Link to comment
Share on other sites

te wszystkie piękne zasady, traktaty i inne blablabla będzie można wsadzić wiadomo gdzie, jak ZUS udowodni, że umowa o pracę w UK była fikcyjna... :roll: a póki co przedawnienie składek na ZUS-u wynosi 10 lat :wink:

 

 

dlatego właśnie pisałem wyżej, że nasze urzędaski już się temu przyglądają i szukają sposobu, aby to ukrucić...

Moja księgowa i kilkoro znajomych ogarniętych w tamacie kazali mi się daleko trzymać od tego typu nowinek...

 

Mistral

Link to comment
Share on other sites

To nie jest nowinka.

 

Umowę mam podpisana legalnie.

 

GREGG, dlaczego sądzisz, że umowa jest fikcyjna???

 

Przeczytajcie FAQ na stronie Optigen.

 

Osoba, która nie podlega pod polski systemu ubezpieczeń , a zatem nie opłaca w Polsce składki zdrowotnej, nie dokonuje jej odliczenia.

 

Co tu odliczać jak płacisz niewiele?

 

Pracownik, posiadający umowę o pracę w Wielkiej Brytanii, zostaje całkowicie wyłączony z polskiego systemu ubezpieczeń, a zatem w przypadku posiadania w Polsce dwóch działalności gospodarczych - w ogóle nie odprowadza w Polsce składek na ubezpieczenie zdrowotne - niezależnie od tego, ile takich działalności gosp. w Polsce będzie prowadził. Od momentu podjęcia zatrudnienia w UK, osoba taka podlega pod brytyjski system ubezpieczenia społecznego, gdzie zobowiązania z tego tytułu regulowane są przez Pracodawcę.

 

 

Przedsiębiorca z własnej działalności w Polsce rozlicza się z US tak, jak dotychczas. Różnicą będzie fakt, że nie opłaca składek do polskiego ZUS i ich nie uwzględnia. Przedsiębiorcy, którzy w Polsce płacą podatek według progów podatkowych powinni wykazać w swoim rozliczeniu rocznym dochody osiągnięte za granicą, jednak nie stanowią one podstawy do opodatkowania!!! Na początku każdego roku Pracownicy otrzymują dokument potwierdzający zatrudnienie oraz informacje o obligatoryjnych potrąceniach i należnościach za ubiegły rok. Jest to odpowiednik polskiego PIT.

 

-- 6 maja 2011, o 01:13 --

 

Moja księgowa i kilkoro znajomych ogarniętych w tamacie kazali mi się daleko trzymać od tego typu nowinek...

 

 

Zmień księgową. Moja ma za to łeb na karku.

 

 

 

Firma działa od lutego 2009.

 

Przeczytajcie ten artykuł:

http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/swiat/p ... omosc.html

Link to comment
Share on other sites

W dyrektywie znajduje się zapis o miejscu wykonywania pracy, a nie jedynie o posiadaniu formalnie poprawnej umowy o pracę. To zdecydowanie nie jest to samo…

 

Tak miejsce wykonywania pracy jest tu bardzo ważne.

 

To cytat z wymienionego artykułu.

Jak zamierzasz pracować na terenie UK i być w Polsce ?

Musisz być tam w miesiącu przynajmniej 1 sekundę lub krócej, ale musisz być na terenie UK.

 

Znajomek w latach 90' przerabiał samochody na ciężarówki i bankowozy.

Poszedł siedzieć nie za to, że przerabiał, bo to było zgodne z prawem, tylko za fałszerstwo dokumentów.

 

W tej sprawie też widzę fałszerstwo.

Link to comment
Share on other sites

To nie jest nowinka.

 

Umowę mam podpisana legalnie.

 

GREGG, dlaczego sądzisz, że umowa jest fikcyjna???

 

bo zakładam, że nie będziesz faktycznie wykonywał pracy w UK na podstawie tej umowy, zatem będzie to umowa pozorna... ZUS ma 10 lat na ściagnie cię za niezapłacone (ich zdaniem) składki, a jeżeli to zrobią, masz niestety małe szanse obronić się w sądzie - generalnie podejście jest takie że przedsiębiorca to oszust i ma płacić (znam takowe sprawy z praktyki)

Link to comment
Share on other sites

Cytuję z ich strony:

Każdy z Przedsiębiorców (choć nie tylko), prowadzących działalność w Polsce posiada adres zameldowania na terytorium Polski – m.in. do celów podatkowych.

Natomiast życie i praca w Wielkiej Brytanii nie wymaga, a także prawo brytyjskie nie przewiduje systemu meldunków, należy jedynie posiadać adres zamieszkania.

Warto też pamiętać, iż obecnie obywatel Unii ma prawo do swobodnego podróżowania i podejmowania pracy w całej Unii. Jego miejsce zameldowania w żaden sposób go nie ogranicza.

 

Zasady szczególne stosowane do osób będących równocześnie pracownikami najemnymi na terytorium jednego Państwa Członkowskiego i prowadzących działalność na własny rachunek na terytorium innego Państwa Członkowskiego reguluje art. 13 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004:

 

Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskichpodlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną lub, jeżeli wykonuje takąpracę w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich, ustawodawstwu określonemu zgodnie z przepisami ust. 1.

Link to comment
Share on other sites

Cytuję z ich strony:

Każdy z Przedsiębiorców (choć nie tylko), prowadzących działalność w Polsce posiada adres zameldowania na terytorium Polski – m.in. do celów podatkowych.

Natomiast życie i praca w Wielkiej Brytanii nie wymaga, a także prawo brytyjskie nie przewiduje systemu meldunków, należy jedynie posiadać adres zamieszkania.

Warto też pamiętać, iż obecnie obywatel Unii ma prawo do swobodnego podróżowania i podejmowania pracy w całej Unii. Jego miejsce zameldowania w żaden sposób go nie ogranicza.

 

Zasady szczególne stosowane do osób będących równocześnie pracownikami najemnymi na terytorium jednego Państwa Członkowskiego i prowadzących działalność na własny rachunek na terytorium innego Państwa Członkowskiego reguluje art. 13 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004:

 

Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskichpodlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną lub, jeżeli wykonuje takąpracę w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich, ustawodawstwu określonemu zgodnie z przepisami ust. 1.

 

przecież sami powołują się na przepisy, w których mowa o "wykonywaniu" pracy... a zawarcie pozornej umowy nie oznacza, że się wykonuje pracę w UK

 

każdy ma prawo podejmować ryzyko jakie uważa za uzasadnione, byleby mieć świadomość wszystkich za i przeciw :wink: czy oszczędności do kilkuset PLN miesięcznie (czyli polski zus z działalności minus koszty umowy) są warte zachodu i pewnego ryzyka, czy nie...

Link to comment
Share on other sites

Ale ja nie podejmuję pracy w UK.

Tam jest firma zarejestrowana, pracę najemną wykonuję na terenie całej Unii.

Nie czytałeś umowy o pracę i nie wiesz na czym polega. :roll:

W UK odprowadzam składki i ew. podatki. Podatki z działalności odprowadzam w Polsce.

Link to comment
Share on other sites

Obawiam się, że ostatecznie będzie jak w US z umowami o umyślnym zaniżaniu podstawy opodatkowania. Kto ma niewiele do stracenia niech ryzykuje :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

Ale ja nie podejmuję pracy w UK.

Tam jest firma zarejestrowana, pracę najemną wykonuję na terenie całej Unii.

Nie czytałeś umowy o pracę i nie wiesz na czym polega. :roll:

W UK odprowadzam składki i ew. podatki. Podatki z działalności odprowadzam w Polsce.

 

Hogi zacząłeś wątek od podkreślonego w 1 poście stwierdzenia:

 

"W sytuacji, gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Wielkiej Brytanii prowadzi swoją działalność gospodarczą w Polsce, podlegać będzie pod ustawodawstwo tego państwa, na terytorium którego wykonuje pracę najemną - czyli brytyjskiego."

 

wiec rozumiałem ze masz umowe o prace w UK, a ty tam masz działalność? czy też raczej jednocześnie masz tam działalność i się w niej zatrudniłeś? to już jakieś większe kombinacje :wink: no a umowy nie czytałem bo nie pokazałeś :P w każdym razie IMO dla oszczędności 400 PLN nie warto, no ale każdy musi sobie sam ryzyko zważyć

Link to comment
Share on other sites

gourmet, nie uciekasz z podatkami.

 

Ja mam działalność zarejestrowaną w Polsce i tu płacę podatki.

 

 

 

"W sytuacji, gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Wielkiej Brytanii prowadzi swoją działalność gospodarczą w Polsce, podlegać będzie pod ustawodawstwo tego państwa, na terytorium którego wykonuje pracę najemną - czyli brytyjskiego."

 

wiec rozumiałem ze masz umowe o prace w UK, a ty tam masz działalność? czy też raczej jednocześnie masz tam działalność i się w niej zatrudniłeś? to już jakieś większe kombinacje :wink: no a umowy nie czytałem bo nie pokazałeś :P w każdym razie IMO dla oszczędności 400 PLN nie warto, no ale każdy musi sobie sam ryzyko zważyć

 

Ehhh.

 

Umowę o pracę mam z firmą brytyjską, pracuję na terenie całej Unii.

Tam też odprowadzam składki na ubezpieczenie zdrowotne itp więc nie muszę płacić ZUSu w Polsce.

Mam prawo do opieki lekarskiej.

 

 

ps. jak masz za dużo 400 miesięcznie to mogę podać ci mój nr konta

 

 

Po jakimś czasie płacisz w UK składki na poziomie 100-200 zł.

 

A z tego co oszczędzę, inwestuję w polisę emerytalną.

Jestem ciekaw, który z nas będzie miał "wesołe życie staruszka"???

Link to comment
Share on other sites

Umowę o pracę mam z firmą brytyjską, pracuję na terenie całej Unii.

Pracujesz w Niemczech - płacisz w Niemczech

Pracujesz w Hiszpanii - płacisz w Hiszpanii

Pracujesz w UK - płacisz w UK

Pracujesz w Polsce - płacisz w Polsce.

 

Gwarantuję Ci, że jeżeli strona polska - ZUS, prokuratura, się tym zajmie, to sprawdzą wszystkie umowy podpisane przez takie angielskie firmy - wydmuszki.

Poproszą Ciebie o udowodnienie przebywania w danym kraju - bilingi, bilety, hotele, umowa wynajmu mieszkania itp.

 

Jestem ciekaw, który z nas będzie miał "wesołe życie staruszka

Wolę mniej wesołe, ale na wolności.

Link to comment
Share on other sites

Umowę mam podpisana legalnie.

 

GREGG, dlaczego sądzisz, że umowa jest fikcyjna???

 

Hogi, ale cóż to znaczy, że umowa jest podpisana legalnie? Rozumiem, że masz na myśli, że spełnione są wszystkie przesłanki prawne, podpisy stron itp. To pięknie ale to niczego nie zmienia.

 

Clou programu polega na tym, czy dana umowa odzwierciedla stan faktyczny. Jeśli tak, to nie ma problemu.

 

Ale jeśli nie, to umowa ma za zadanie wyłącznie ominięcie ozusowania, co z gruntu powoduje, że cała operacja przestaje być legalna. Nawet jak masz piękną umowę i sto podpisów na niej.

 

Żeby było jasne - nie przesądzam jak jest w Twoim przypadku. Być może jest OK. Ale nie poleciłbym nikomu udawania, że prowadzi działalność w UK, w przypadku gdy prowadzi ją realnie w PL.

 

-- 10 maja 2011, o 12:50 --

 

gourmet, nie uciekasz z podatkami.

 

"Uciekasz" z obowiązkową składką na ubezpieczenie zdrowotne. Ergo, jeśli Twoje działanie jest fikcyjne, pozbawiasz należnych wpływów Skarb Państwa RP.

Link to comment
Share on other sites

gourmet, nie uciekasz z podatkami.

 

Ja mam działalność zarejestrowaną w Polsce i tu płacę podatki.

 

 

 

"W sytuacji, gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Wielkiej Brytanii prowadzi swoją działalność gospodarczą w Polsce, podlegać będzie pod ustawodawstwo tego państwa, na terytorium którego wykonuje pracę najemną - czyli brytyjskiego."

 

wiec rozumiałem ze masz umowe o prace w UK, a ty tam masz działalność? czy też raczej jednocześnie masz tam działalność i się w niej zatrudniłeś? to już jakieś większe kombinacje :wink: no a umowy nie czytałem bo nie pokazałeś :P w każdym razie IMO dla oszczędności 400 PLN nie warto, no ale każdy musi sobie sam ryzyko zważyć

 

Ehhh.

 

Umowę o pracę mam z firmą brytyjską, pracuję na terenie całej Unii.

Tam też odprowadzam składki na ubezpieczenie zdrowotne itp więc nie muszę płacić ZUSu w Polsce.

Mam prawo do opieki lekarskiej.

 

 

ps. jak masz za dużo 400 miesięcznie to mogę podać ci mój nr konta

 

 

Po jakimś czasie płacisz w UK składki na poziomie 100-200 zł.

 

A z tego co oszczędzę, inwestuję w polisę emerytalną.

Jestem ciekaw, który z nas będzie miał "wesołe życie staruszka"???

 

Hogi z umową już rozumiem - myk polega pewnie na tym, że nie pracujesz na terenie UK więc trudniej cię przyłapać bo teoretycznie możesz pracować w danej chwili w dowolnym kraju UE (robiąc tam pewnie badanie rynku czy coś takiego). dlatego jeżeli są zrobione dobrze dokumenty to w praktyce będzie to pewnie polskiemu ZUS-owi trudno kwestionować. niestety ryzyko zawsze istnieje, niech choćby pracownik tej brytyjskiej firmy "sprzeda" bazę danych i potwierdzi że umowy są fikcyjne (coś w rodzaju historii z kontami w szwajcarii o czym pewnie słyszałeś :wink: ). no a tak czy inaczej, niezależnie od kwestii ryzyka pozostaje aspekt moralny :roll:

Link to comment
Share on other sites

no a tak czy inaczej, niezależnie od kwestii ryzyka pozostaje aspekt moralny :roll:

 

a co tutaj ma moralnosc :?: panstwo nas dyma na kazdym ktoru, nie majac zadnej moralnosci - dlaczego my mamy ja miec :?:

Link to comment
Share on other sites

no a tak czy inaczej, niezależnie od kwestii ryzyka pozostaje aspekt moralny :roll:

 

a co tutaj ma moralnosc :?: panstwo nas dyma na kazdym ktoru, nie majac zadnej moralnosci - dlaczego my mamy ja miec :?:

 

no tak, ale dymając państwo tracisz poniekąd prawo do narzekania, że ono cię dyma :P

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...