Jump to content

Stronność, zasady ruchu .


Mark L.A.

Recommended Posts

Buszując po stronach internetowych natknąłem się na taki oto artykuł, który mnie zainteresował i zarazem rozbawił .

Polecam lekturę .

 

 

 

 

Podobno lewostronność ruchu jest pierwotna i naturalna. Wynika ona z tego, że większość ludzi jest praworęczna i ludzie nosili szable przy lewym boku. To powodowało, że woleli mijać się prawym bokiem (czy to pieszo, czy konno), czyli ruchem lewostronnym, by obijanie się szabli nie wywoływało niepotrzebnych scysji. Czyli lewostronność była bezpieczniejsza. Dodatkowo ludzie witają się prawą ręką, a więc wygodniej jest mijać się prawą stroną, bo łatwiej jest się wtedy przywitać.

 

Jadąc konno lepiej jest jechać lewą stroną. Wynika to z tego, że wygodniej jest wsiadać na konia z jego lewej strony, szczególnie gdy się ma z lewej strony miecz, a więc lepiej gdy koń jest po lewej stronie drogi, bo wsiada się i wysiada na pobocze, a nie na środek drogi, która może być ruchliwa.

 

Niektórzy uważają, że ruch lewostronny wywodzi się ze zwyczajów panujących w średniowieczu na turniejach rycerskich. Rycerze, w większości praworęczni, trzymali kopię z prawej strony i by nie przekładać jej nad głową konia musieli mijać się prawym bokiem, a więc lewą stroną. Ale to nie jest prawda. W istocie rycerze mijali się lewą stroną (czyli ruchem prawostronnym) i przekładali kopię przez głowę konia. Wynika to z tego, że o wiele bezpieczniej jest mijać się stronami, po których trzyma się tarczę. Są rysunki, obrazy i relacje, które potwierdzają prawostronny ruch rycerzy na turniejach.

 

Konia prowadzi się zazwyczaj trzymając uzdę prawą ręką, a więc idzie się trochę na lewo od konia. W tej sytuacji lepiej mijać innych na drodze lewą stroną, a więc w ruchu prawostronnym - człowiek idzie wtedy drogą, a koń poboczem - człowiek woli iść wygodniej, a dodatkowo łatwiej jest w takiej pozycji kontrolować odstęp od innych użytkowników drogi.

 

Gdy powodzimy wozem, dorożką, powozem czy karetą siedząc na pojeździe, to wygodniej jest siedzieć po prawej stronie. Wynika to z tego, że woźnica trzyma bat w prawej ręce, która ma więcej swobody z boku pojazdu i łatwiej wykonać zamach, a bat nie obija się o pojazd i nie przeszkadza ewentualnemu pasażerowi z boku. W takiej pozycji lepiej jest jechać lewą stroną by łatwiej kontrolować ruch na drodze z prawej. Dodatkowo w takiej pozycji łatwiej jest doprowadzić konie do szybkiego zwrotu w lewo niż w prawo, a więc w razie jakiegoś niebezpieczeństwa łatwiej jest uciekać w lewo unikając kolizji. A więc lepszy jest ruch lewostronny.

 

Z kolei gdy powodzi się powóz ciągnięty przez kilka koni siedząc na jednym z nich, a nie na powozie, to lepiej jest siedzieć na koniu z lewej strony by móc kierować prawą ręką innymi końmi. W takim stanie lepiej jest jechać prawą stroną, by mieć lepszą widoczność ruchu na drodze. Czyli w takiej sytuacji lepszy jest ruch prawostronny.

 

Podobno ruch lewostronny obowiązywał w starożytnym Rzymie. Nie ma na to dowodów w postaci rysunków, albo przekazów. Ta sprawa była tak codzienna, przyziemna i naturalna, że nikt o tym na piśmie czy na obrazie nie wspomina. Ale są przesłanki pozwalające twierdzić, że obowiązywał wtedy ruch lewostronny - w Anglii odkryto nawierzchnie rzymskiej drogi, która była mocniej wyżłobiona z lewej strony w kierunku, w którym wożono ciężkie towary, a wracały puste wozy. To sugeruje, że obowiązywał ruch lewostronny. Jak było w innych dawnych cywilizacjach nie wiadomo.

 

Podobno wóz ciągnięty przez kilka koni powożony przez woźnicę siedzącego na powozie został wynaleziony w średniowieczu na Węgrzech i ta technika rozpowszechniła się na całą Europę Środkową. Stąd początkowa dominacja w tym rejonie ruchu lewostronnego.

 

Ruch lewostronny obowiązywał na terenie Austro-Węgier. Dlatego w Czechosłowacji ruch lewostronny uchował aż do 1939 roku. W Polsce na terenie zaboru austriackiego też obowiązywał ruch lewostronny, a na pozostałych obszarach prawostronny. Ujednolicono to po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.

 

Ruch lewostronny obowiązuje też w Japonii od czasów starożytnych aż do dzisiaj. Najprawdopodobniej wynika to z dominacji tradycji samurajskich - czyli rycerskich. Czyli chodzi o to, by, czy to pieszo czy konno, mijać się stroną przeciwną do tej, po której jest miecz. W późniejszych czasach utrwalenie ruchu lewostronnego może wynikać z tego, że w Japonii kolej powstawała w oparciu o technologie brytyjskie.

 

Są legendy, które głoszą, że ruch lewostronny został narzucony Europie w 1300 roku. przez papieża Bonifacego VIII. To najprawdopodobniej nie jest zgodne z faktami, bo nie ma żadnych potwierdzeń w dokumentach.

 

Nikt nie podważa faktu, że ruch prawostronny został w Europie spopularyzowany dopiero na początku XIX w. po podbojach przez armie Napoleona (który był podobno leworęczny). Legenda głosi, że ruch prawostronny został ustanowiony we Francji po rewolucji antyfrancuskiej jako, po pierwsze bunt przeciw religii (czyli temu hipotetycznemu narzuceniu ruchu lewostronnego przez papieża), a po drugie jako bunt przeciw Anglikom, których Francuzi nie lubią.

 

Powyższe to tylko legenda. Jest wiele poszlak świadczących o tym, że we Francji obowiązywał ruch prawostronny przed rewolucją. Zachowały się obrazy z wcześniejszych czasów potwierdzające ruch prawostronny. Najprawdopodobniej wynika to z tego, że we Francji dominowały wielokonne powozy powożone przez woźnicę jadącego konno, a nie siedzącego na powozie.

 

Wszystko wskazuje na to, że źródłem rozpowszechniania się zasad ruchu drogowego na świecie jest Europa. A w Europie rozwijało się to tak, że ruch lewostronny najpierw dominował, bo obowiązywał na wyspach brytyjskich i w środkowej Europie i był spadkiem po Rzymianach, a ruch prawostronny wykształcił się w sposób naturalny we Francji. I przypadek sprawił, że podboje Napoleona w Europie zgrały się z rewolucją przemysłową, która spowodowała zwiększenie ruchu drogowego - to spowodowało, że francuski ruch prawostronny został narzucony wielu państwom europejskim.

 

Lewostronny ruch występuje dzisiaj w takich państwach jak: Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Malta, Australia, Nowa Zelandia, Indie, Japonia, Tajlandia, Pakistan, Dominikana, Hongkong, Indonezja, Jamajka, Wenezuela, Lesotho, Botswana, Brunei, Sri Lanka, Kenia, Tanzania, Uganda, Mauritius, Niger, RPA, Bangladesz, Papua Nowa Gwinea, Namibia, Singapur, Fidżi, Wspólnota Bahamów, Republika Seszeli. Wszystko są to byłe kolonie brytyjskie, albo rejony o dużych tradycjach kontaktowania się z Brytyjczykami z drobnymi wyjątkami.

 

Prawostronny ruch występuje w Europie kontynentalnej i w byłych koloniach francuskich czy hiszpańskich, albo w państwach, które przeciwstawiały się brytyjskiemu imperializmowi (np USA) - też z drobnymi wyjątkami.

 

Wyjątkami są Japonia, Szwecja, Austria, Węgry czy Czechosłowacja. Japonia ma ruch lewostronny do dzisiaj, a w reszcie z tych krajów zmieniono to ze względów politycznych. Austria, Węgry i Czechosłowacja zmieniły ruch na prawostronny na początku II wojny światowej na skutek decyzji władz niemieckich. W Szwecji zmieniono ruch drogowy na przeciwny w 1967 roku. - wynikało to z chęci dostosowania się do innych państw skandynawskich i europejskich.

 

Zmiana ruchu drogowego z lewostronnego na prawostronny została też dokonana poza Europą: na różnych obszarach Kanady w latach 20-tych XX wieku, w Birmie w 1970, czy w Nigerii w latach 70-tych XX wieku.

 

Współcześnie w sumie na półkuli północnej jeździ się głównie po prawej, ale na półkuli południowej po lewej. Mniej więcej 1/3 ludności świata żyje w państwach, w których obowiązuje ruch lewostronny. Jeśli chodzi o ruch drogowy, to jest gorzej: mniej więcej 27% światowego ruchu drogowego odbywa się po stronie lewej.

 

Z powyższego można by wywnioskować, że dominacja ruchu prawostronnego we współczesnym świecie wynika z dominacji Francji nad Wielką Brytanią. Ale tak nie jest - kluczowe znaczenie odegrały tu Stany Zjednoczone. A więc ważnym pytaniem jest: dlaczego w USA jeździ się po prawej? Można to tłumaczyć młodością tego państwa czyli brakiem tradycji rycerskich - ale to są błędne teorie.

 

Początkowo na różnych obszarach Ameryki Północnej ruch drogowy był pomieszany - w jednych rejonach obowiązywał ruch lewostronny, a w innych prawostronny. Ameryka była kolonizowana przez wiele nacji europejskich i było różnie. Francuzi (Kanada) czy Holendrzy (Nowy Jork najpierw nazywał się Nowy Amsterdam) jeździli po prawej, a Brytyjczycy czy Irlandczycy po lewej. Zwycięstwo ruchu prawostronnego było wynikiem uzyskania niepodległości przez USA, czyli buntowi przeciw Brytyjczykom. Ruch prawostronny zaczął dominować w USA w XIX wieku, a główny rozwój motoryzacji to wiek XX - a wtedy pod tym względem Ameryka już zaczęła dominować nad Wielką Brytanią. Dodatkowo Europa kontynentalna stawała się coraz bardziej zgodna z USA.

 

Stronność ruchu wpływa na stronę, po której usytuowana jest kierownica w samochodzie. Okazuje się, że prawa strona dla kierowcy była bardziej naturalna (wynikała z tego, że woźnica siedział po prawej) i nawet w państwach z prawostronnym ruchem początkowo kierowcy siedzieli po prawej. W amerykańskich samochodach kierownice po lewej stronie zaczęto zakładać dopiero około roku 1900. Pierwszym amerykańskim pojazdem, w którym seryjnie kierownicę montowano wyłącznie z lewej strony, był dopiero Ford T z 1908 roku. W autach Cadillaca ponoć aż do 1915 roku. można było wybierać wersje z kierownicą z dowolnej ze stron samochodu.

 

Ruch lewostronny pociągów jest stosowany nie tylko na kolejach brytyjskich, ale do dziś także np. we Francji, Włoszech, w Szwajcarii, Szwecji, Danii, Belgii czy Portugalii.

 

We wszystkich ważniejszych państwach z ruchem lewostronnym obowiązuje zasada pierwszeństwa z prawej, czyli taka sama jak w państwach z ruchem prawostronnym. To jest bardzo dziwne i powoduje różne problemy w przepisach ruchu drogowego. Nie udało mi się nic ustalić w sprawie pochodzenia zasady pierwszeństwa z prawej. Podobno w USA nie obowiązuje zasada "prawej ręki", ale nie mam co do tego pewności, bo różne źródła i ludzie mówią różnie.

 

Kolejnym zaburzeniem symetrii jest to, że układ gazu, hamulca i sprzęgła oraz układ biegów w samochodach z kierownicą z prawej jest taki sam jak z kierownicą z lewej. Zawsze gaz jest z prawej, sprzęgło z lewej, a hamulec na środku. Zawsze jedynkę włączamy przesuwając biegi w lewo i do przodu. Jak było w początkach motoryzacji jeszcze nie ustaliłem.

 

Jeśli chodzi o ruch na wodzie, to obowiązuje zasada ruchu prawostronnego na całym świecie. Oczywiście dotyczy to wąskich przejść o dużym ruchu, kanałów, torów wodnych, przejść pod mostami czy śluz. Są drobne wyjątki - pod niektórymi mostami obowiązuje ruch lewostronny, ale to wynika ze znaków.

 

Źródło:autogaleria.pl/datapolis.pl

Link to comment
Share on other sites

We wszystkich ważniejszych państwach z ruchem lewostronnym obowiązuje zasada pierwszeństwa z prawej, czyli taka sama jak w państwach z ruchem prawostronnym. Podobno w USA nie obowiązuje zasada "prawej ręki", ale nie mam co do tego pewności, bo różne źródła i ludzie mówią różnie.

A to ciekawe!!! Sądziłem, że w Anglii zasada prawej ręki jest zasadą lewej ręki...

:shock:

Link to comment
Share on other sites

A ja się zastanawiam dlaczego po wstąpieniu do UE musieliśmy dostosować część przepisów drogowych do unijnych, a Wielka Brytania czy Irlandia nie muszą tego robić i jeżdżą odwrotnie niż reszta Unii ??

Link to comment
Share on other sites

Ciekawe dlaczego w UK można jeździć autem z kierownicą po lewej stronie, a w Polsce nie wolno z kierownica po prawej? Artykuł 66 Kodeksu Drogowego, na który powołują się diagnośći przy odmowie udzielenia ,,błogosławieństwa" pierwszego przeglądu sprowadzonego automobila, mówi o konieczności zapewnienia dobrej widoczności z pozycji kierowcy. Jechałem na kołach z UK do PL kilkoma autami RHD, i zarówno w Anglii jak i PL miałem dobrą widoczność....sędzia, która wydała negatywny dla rejestracji RHD w PL werdykt, motywowała swoją decyzję ,,trudnościami i niebezpieczeństwami podczas manewru wyprzedzania"....proszę czy ktoś mi poda jakiś przepis, nakazujący komuś wyprzedzanie..... :mrgreen::mrgreen::mrgreen::twisted:

Link to comment
Share on other sites

Jakiś tydzień temu w Giżycku widziałem BMW E36, czyli żaden rarytas, z kierownicą po niewłaściwej stronie na białych lokalnych blachach. Chyba że pożyczonych?

Link to comment
Share on other sites

Jakiś tydzień temu w Giżycku widziałem BMW E36, czyli żaden rarytas, z kierownicą po niewłaściwej stronie na białych lokalnych blachach. Chyba że pożyczonych?

Może wiejskim zwyczajem przygotowywał się na tzw "promocję na CPN" jak to mawia znajomy pracujący na stacji.

Tankowanie i ogień.

Link to comment
Share on other sites

A ja słyszałem kiedyś, że jak kierowca zasypia to najczęściej "ściąga" go na lewą stronę czyli przy ruchu lewostronnym spokojnie zjeżdża sobie do rowu a przy prawostronnym na przeciwny pas ruchu - stąd te tragiczne wypadki czołowych zderzań po zaśnięciu, ciekawe co na to mówią statystyki.

Link to comment
Share on other sites

Na chodniku (pieszo 8) ) najczęściej mijam przechodniów z naprzeciwka po prawej, czyli jak w ruchu lewostronnym. Czasami widuję auta, które mijają wysepkę drogową po prawej, najczęściej podczas wyprzedzania, ale to chyba się nie liczy :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

widziałem takie auta, które mijały wysepkę środkiem..... :twisted::D

Jak z tym kolesiem, co to kiedyś napisał w zeznaniu do TU "jechałem sobie spokojnie, kiedy nagle zaatakowała mnie wysepka tramwajowa"... :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Ja nie wiem, ale każdy kij ma dwa końce - mamy mało dróg, a te które istnieją są cienkie jak anoreksja :wink: więc ogólna sytuacja drogowa jest słaba i wprowadzanie dodatkowego czynnika jak jeżdżenie autami RHD może stwarzać jakieś zagrożenie... :|

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...