Jump to content

Przedłużenie gwarancji po naprawie


radez

Recommended Posts

Ponieważ naprawa mojego auta trwała 57 dni - to o tyle powinna zostać przedłużona gwarancja na auto. W jaki sposób mam to formalnie załatwić ? - powinienem przecież dostać jakieś pisemne potwierdzenie nowego terminu gwarancji (które oznaczałoby także potwierdzenie że SIP się z tym zgadza).

Auto było naprawiane w Koper Wawa.

Link to comment
Share on other sites

Z tego co wiem gwarancja nie jest przedłużana.

 

z tego co wiem to istnieje Kodeks Cywilny który mówi, że:

 

 

Art. 581.

§ 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z

gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych

napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od

chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.

Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio

do części wymienionej.

§ 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu

którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie

mógł z niej korzystać.

 

 

Par 2 mówi wyraźnie o przedłużeniu gwarancji.

W związku z powyższym proszę Dyrekcję o odpowiedź - chciałbym uniknąć tracenia czasu na pisanie oficjalnych pism w tej sprawie.

Link to comment
Share on other sites

Nie jestem ekspertem, ale jeżeli kupiłeś samochód jako osoba fizyczna, to wydaje mi się, że te artykuły KC nie mają zastosowania, tylko obowiązuje tzw. "ustawa o sprzedaży" z 27 lipca 2002 roku.

Link to comment
Share on other sites

3 miesiące postoju do naprawy silnika :oops: - każdy dostaje protokół z dniem oddania i odbioru samochodu- o ten okres gwarncja ulega wydłużeniu

 

Mam zlecenie naprawy z serwisu z datami przyjęcia, odbioru samochodu oraz wyliczeniem ile dni auto stało w serwisie. Jednak chciałbym otrzymać pisemne potwierdzenie od SIP że gwarancja ulega przedłużeniu o ten okres, aby podobnych dyskusji jak powyżej nie prowadzić za 3 lata...

 

A co o tym sądzi Dyrekcja ?

Link to comment
Share on other sites

Nie jestem ekspertem, ale jeżeli kupiłeś samochód jako osoba fizyczna, to wydaje mi się, że te artykuły KC nie mają zastosowania, tylko obowiązuje tzw. "ustawa o sprzedaży" z 27 lipca 2002 roku.

 

Moje auto jest w leasingu i wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Link to comment
Share on other sites

  • Ojciec Założyciel

Zgodnie z moim stanem wiedzy przedłużenie gwarancji stosuje się, gdy określony jest jej okres zgodny z ustawowym ( 2 lata).

FHI przedłużenia 3-letniej gwarancji nie stosuje.

 

(Nieco) z innej beczki - czy na okres postoju miał Pan udostępniony samochód zastępczy ?

 

Pozdrowienia

Link to comment
Share on other sites

Szanowna Dyrekcjo

(A) jesli samochód ponownie będzie naprawiany przez kolejnych kilka miesięcy- to ta 3-letnia gwarancja jest czysto iluzoryczna. Proszę wytłumaczyć jaki jest związek użyczenia auta zastępczego z okresem gwarancji i jaki jest ustawowy czas wykonywania napraw gwarancyjnych? Czy jeśli przy kolejnej awarii nie skorzystam z asmochodu zastępczego to po okresie 4 tyg. bezskutecznego oczekiwania na naprawę sprzedawca wymieni samochód na wolny od wad.

Link to comment
Share on other sites

Zgodnie z moim stanem wiedzy przedłużenie gwarancji stosuje się, gdy określony jest jej okres zgodny z ustawowym ( 2 lata).

FHI przedłużenia 3-letniej gwarancji nie stosuje.

 

(Nieco) z innej beczki - czy na okres postoju miał Pan udostępniony samochód zastępczy ?

 

Okres zgodny z ustawowym to rok.

 

Art. 577.

§ 1. W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co

do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca

dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy

lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu

terminu określonego w gwarancji.

§ 2. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok

licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

 

Po drugie - przepis mówiący o przedłużeniu gwarancji o okres naprawy nie odnosi się w żaden sposób do jej długości. Skąd taki pomysł ?

 

Auto zastępcze otrzymałem, zgodnie z zasadami Subaru Assistance. To nie ma nic wspólnego z gwarancją.

 

Tak więc ponawiam pytanie - czy mogę liczyć na przedłużenie okresu gwarancji - zgodnie z ustawą KC ?

Link to comment
Share on other sites

Cytat :

"Do sprzedaży konsumenckiej nie mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego od art. 556 do art.581 k.c. (art. 1 ust. 4)."

Źródło:

http://www.federacja-konsumentow.org.pl ... ?story=139

 

Zgadza się - ale ten przepis mnie nie dotyczy, ponieważ kilka akapitów wyżej określone są podmioty sprzedaży konsumenckiej czyli:

 

"Stronami umowy sprzedaży konsumenckiej są; po stronie kupującego – osoba fizyczna (zgodnie z określeniem konsumenta zawartym w ustawie osoba, która nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą), a po stronie sprzedawcy – osoba (fizyczna lub prawna) dokonująca sprzedaży w zakresie działalności przedsiębiorstwa (sprzedawca)."

 

Moje auto jest w leasingu i wykorzystywane do działalności gospodarczej. Faktycznym nabywcą jest WBK Leasing który NIE jest osobą fizyczną. Tak więc oba kryteria sprzedaży konsumenkiej NIE są spełnione. W takim przypadku zapis przez Pana przytoczony NIE ma zastosowania. Tak więc nadal obowiązuje nas ustawa KC, która określa jasno warunki przedłużenia gwarancji.

 

Tak więc ponawiam pytanie - czy mogę liczyć na przedłużenie okresu gwarancji - zgodnie z ustawą KC ?

Link to comment
Share on other sites

  • Ojciec Założyciel

Zasadniczo w B to B gwarancja jest świadczeniem dobrowolnym producenta / sprzedawcy.

 

Niemniej skonsultuję się z prawnikiem co do tego tematu.

Z góry przepraszam za ( niejako automatyczne ) opóźnienie z tego tytułu wynikające.

 

Pozdrowienia

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Zasadniczo w B to B gwarancja jest świadczeniem dobrowolnym producenta / sprzedawcy.

 

Niemniej skonsultuję się z prawnikiem co do tego tematu.

Z góry przepraszam za ( niejako automatyczne ) opóźnienie z tego tytułu wynikające.

 

Skoro jednak gwarancja jest i dotyczy B2B, to kodeks cywilny ma tutaj zastosowanie (tzn. nie jest wykluczany poprzez przepisy sprzedaży konsumenckiej).

 

Czy prawnik się wypowiedział już w tej kwestii ?

Link to comment
Share on other sites

  • Ojciec Założyciel

Tak. Gwarancja w B2B nie jest generalnie obowiązkowa.

Jako świadczenie dobrowolne podlega warunkom ustalonym przez producenta ( Gwaranta).

 

Opisany w KC obowiązek przedłużenia dotyczy określonych w tymże KC minimalnych czasokresów odpowiedzialności sprzedawcy. KC przewiduje dla B2B jako minimum 1 rok. Jeżeli w czasie tego roku nastąpi usterka, to sprzedawca musi ponosić odpowiedzialność przez okres minimum 1 rok + czas usunięcia usterki.

 

Niemniej stan prawny to stan prawny. Zgadzam się osobiście, że nie powinno się długo czekać na części. Proszę o kontakt na PW.

 

Pozdrowienia

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Tak. Gwarancja w B2B nie jest generalnie obowiązkowa.

Jako świadczenie dobrowolne podlega warunkom ustalonym przez producenta ( Gwaranta).

 

Opisany w KC obowiązek przedłużenia dotyczy określonych w tymże KC minimalnych czasokresów odpowiedzialności sprzedawcy. KC przewiduje dla B2B jako minimum 1 rok. Jeżeli w czasie tego roku nastąpi usterka, to sprzedawca musi ponosić odpowiedzialność przez okres minimum 1 rok + czas usunięcia usterki.

 

Niemniej stan prawny to stan prawny. Zgadzam się osobiście, że nie powinno się długo czekać na części. Proszę o kontakt na PW.

 

Ponieważ kontakt na PW coś szwankuje to przypominam się na forum z moją sprawą. Proszę o odpowiedź.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...