Jump to content

Rejestracja "anglików" w Polsce


siekla

Recommended Posts

Poniewaz na forum pojawiło sie wiele spekulacji dotyczących rejestracji samochodów z kierownica po prawej stronie warto przytoczyc wczorajszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozpatrującego kasację od wyroku WSA w Kielcach.

 

NSA zważył co nastepuje:Postanowił utrzymać w mocy wyrok WSA w Kielcach i oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną.

 

W Polsce nie ma prawa zabraniającego rejestracji pojazdów z kierownica umieszczoną po prawej stronie, jednakże, aby taki pojazd zarejestroawć należy uzyskac zgode ministra infrastuktury na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinien odpowiadać pojazd.

 

"Pojazd winien być, w myśl przepisów, tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie narażało porządku na drodze, zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy i łatwe oraz wygodne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu."

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...