Jump to content

Przedłużenie gwarancji na zawór termoregulacyjny TCV - a u nas jak wygląda ta sprawa ?


Recommended Posts

Posted (edited)

Znalazłem coś co może dotyczyć niektórych właścicieli. 

Nie wiecie jak u nas wygląda ta sytuacja ?

Tez to było instalowane w wersji EU ? 

Na forach zagranicznych temat TCV pojawia się ostatnio dość często. 

(teks po niże ocrowany i tłumaczony internetowo, więc przepraszam z góry za literówki)

 

subaru___.thumb.jpg.027ca9fd21312b8e322aad613dab299d.jpg

 

 

 

Przedłużenie gwarancji na zawór termoregulacyjny w niektórych modelach
- 2019-2021 Forester, 2020-2022 Outback, 2020-2022 Legacy, 2021 Crosstrek
Drogi Właścicielu Subaru:
W ramach zaangażowania Subaru of America w zadowolenie klientów, Subaru of America, Inc. (SOA) jest
2020-2088 Przedłużenie gwarancji na zawór termoregulacyjny (TCV) w niektórych modelach Forester 2019-2021,
Outback, 2020-2022 Legacy i 2021 Crosstrek sprzedawanych lub leasingowanych w Stanach Zjednoczonych.


Pojazdy, których dotyczy usterka, są wyposażone w zawór termoregulacyjny (TCV), który może powodować włączenie kontrolki diagnostycznej usterki
usterki / lampkę kontrolną silnika (DTC/CEL). W przypadku pojawienia się lampki kontrolnej silnika należy skontaktować się z
sprzedawcą w celu wykonania usługi.
Jeśli pojazd działa zgodnie z oczekiwaniami, nie ma potrzeby oddawania go do warsztatu Subaru w celu naprawy.
naprawy.


UWAGA: Aby skorzystać z przedłużenia gwarancji, użytkownik nie musi podejmować żadnych działań. Rozszerzenie
zostało automatycznie zastosowane do pojazdu.


Przedłużenie gwarancji na zawór termoregulacyjny

 

To rozszerzenie obejmuje koszty diagnostyki i wymiany zaworu termoregulacyjnego w przypadku potwierdzonej
awarii tego elementu. Okres Ochrony przedłuża Podstawową Ograniczoną Gwarancję na Układ Napędowy Nowego Samochodu
w odniesieniu do zaworu termoregulacyjnego do piętnastu (15) lat lub stu pięćdziesięciu tysięcy (150 000) mil, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
mil, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Przeglądy lub naprawy w ramach tego okresu gwarancji muszą zostać wykonane przed upływem tego piętnastoletniego okresu lub przed upływem 150 000 mil.
lat lub przed upływem 150 000 mil, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej od Daty Rozpoczęcia Gwarancji na Pojazd.
W przypadku pytań dotyczących niniejszego powiadomienia prosimy o kontakt z infolinią TCV ds. przedłużenia gwarancji pod numerem
877-551-7149. Dodatkowe informacje można znaleźć w Internecie pod adresem:
https://subaruclaims.autosolutionteam.com/

Kwalifikowalność do zwrotu kosztów

* Możesz kwalifikować się do zwrotu kosztów, jeśli zapłaciłeś za wymianę zaworu Thermo Control Zawór
po wygaśnięciu pierwotnego okresu Podstawowej Ograniczonej Gwarancji na Układ Napędowy Nowego Samochodu, ale
ale przed ogłoszeniem nowego przedłużonego okresu gwarancji wynoszącego piętnaście (15) lat / 150 000 roztoczy,

* Użytkownik musi ponieść wydatek z własnej kieszeni na naprawę, która byłaby objęta gwarancją, gdyby miała miejsce w okresie gwarancyjnym.
w okresie gwarancyjnym. Obejmuje to wszelkie koszty podlegające odliczeniu lub częściowy zwrot kosztów
za naprawy,
* Jeśli firma SOA lub jeden z jej sprzedawców detalicznych zwrócił ci wcześniej koszty częściowej naprawy
naprawy, tylko część, która nie została zwrócona, kwalifikuje się do zwrotu.

* Użytkownik nie jest uprawniony do odzyskania jakichkolwiek kosztów naprawy uprzednio zwróconych lub opłaconych przez jakąkolwiek stronę trzecią,
w tym Subaru Added Security, innych dostawców rozszerzonej gwarancji lub autoryzowanego sprzedawcę Subaru,
Aby ubiegać się o zwrot kosztów
spółka zależna SUBARU CORPORATION

 

 

 

 

Warranty Extension for the Thermo Control Valve on certain
- 2019-2021 Forester, 2020-2022 Outback, 2020-2022 Legacy, 2021 Crosstrek
Dear Subaru Owner:
AS part of Subaru of America’s dedication to customer satisfaction, Subaru of America, Inc. (SOA) is
2020-2088 Warranty Extension to the Thermo Control Valve {TCV) on certain 2019-2021 Forester,
Outback, 2020-2022 Legacy and 2021 Crosstrek sold or leased in the United States.


Affected vehicles are equipped with a Thermo Control Valve (TCV) that may set a Diagnostic Trouble
Ode/Check Engine Light (DTC/CEL). Should you experience a check engine lamp, contact your
retailer for Service.
If your vehicle is Operating as expected, you do not need to lake your vehicle to a Subaru retailer for
repairs.


NOTE: No action is required by you to receive the benefit of this warranty extension. The extension
has been automatically applied to your vehicle.


Thermo Control Valve Warranty Extension Coverage


This extension covers the costs of diagnosis and replacement of the Thermo Control Valve fora confirmed
failure of the component. The Coverage period extends the Basic New Car Limited Powertrain Warranty
as it applies to the Thermo Control Valve to Fifteen (15) years or one hundred and fifty thousand (150,000)
thousand miles whichever occurs first.
Inspections or repairs under this Coverage period must be completed prior to the expiration of that Fifteen
year period, or before 150,000 miles, whichever comes first from the vehicle Warranty Start Date.
If you have questions about this notice, please contact the TCV Warranty Extension Hotline at
877-551-7149. Additional Information can be found online at:
https://subaruclaims.autosolutionteam.com/


Reimbursement Eligibility


* You may be eligible for reimbursement if you paid to have your vehicle’s Thermo Contro! Valve
replaced after the expiration of the original Basic New Car Limited Powertrain Warranty period, but
before this announcement of this newly extended warranty period of Fifteen (15) years/ 150,000 mites,

* You must have paid an out-of-pocket expense for a repair that would have been covered had it occurred
during the warranty coverage period. This includes any deductible expense or partial reimbursement
: for repairs,

* If you have been previously reimbursed by SOA or one of its retailers for partial coverage of this
repair, only the portion that has not been reimbursed is eligible for reimbursement.


+ You are not eligible to recover any repair costs Previously reimbursed or paid for by any third- party,
including Subaru Added Security, other extended Warranty providers, or an authorized Subaru retailer,
To Apply for Reimbursement
subsidiary Of SUBARU CORPORATION

Edited by rakukrakow
Link to comment
Share on other sites

  • rakukrakow changed the title to Przedłużenie gwarancji na zawór termoregulacyjny TCV - a u nas jak wygląda ta sprawa ?
46 minut temu, rakukrakow napisał(a):

Znalazłem coś co może dotyczyć niektórych właścicieli. 

Nie wiecie jak u nas wygląda ta sytuacja ?

Tez to było instalowane w wersji EU ? 

Na forach zagranicznych temat TCV pojawia się ostatnio dość często. 

(teks po niże ocrowany i tłumaczony internetowo, więc przepraszam z góry za literówki)

 

subaru___.thumb.jpg.027ca9fd21312b8e322aad613dab299d.jpg

 

 

 

Przedłużenie gwarancji na zawór termoregulacyjny w niektórych modelach
- 2019-2021 Forester, 2020-2022 Outback, 2020-2022 Legacy, 2021 Crosstrek
Drogi Właścicielu Subaru:
W ramach zaangażowania Subaru of America w zadowolenie klientów, Subaru of America, Inc. (SOA) jest
2020-2088 Przedłużenie gwarancji na zawór termoregulacyjny (TCV) w niektórych modelach Forester 2019-2021,
Outback, 2020-2022 Legacy i 2021 Crosstrek sprzedawanych lub leasingowanych w Stanach Zjednoczonych.


Pojazdy, których dotyczy usterka, są wyposażone w zawór termoregulacyjny (TCV), który może powodować włączenie kontrolki diagnostycznej usterki
usterki / lampkę kontrolną silnika (DTC/CEL). W przypadku pojawienia się lampki kontrolnej silnika należy skontaktować się z
sprzedawcą w celu wykonania usługi.
Jeśli pojazd działa zgodnie z oczekiwaniami, nie ma potrzeby oddawania go do warsztatu Subaru w celu naprawy.
naprawy.


UWAGA: Aby skorzystać z przedłużenia gwarancji, użytkownik nie musi podejmować żadnych działań. Rozszerzenie
zostało automatycznie zastosowane do pojazdu.


Przedłużenie gwarancji na zawór termoregulacyjny

 

To rozszerzenie obejmuje koszty diagnostyki i wymiany zaworu termoregulacyjnego w przypadku potwierdzonej
awarii tego elementu. Okres Ochrony przedłuża Podstawową Ograniczoną Gwarancję na Układ Napędowy Nowego Samochodu
w odniesieniu do zaworu termoregulacyjnego do piętnastu (15) lat lub stu pięćdziesięciu tysięcy (150 000) mil, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
mil, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Przeglądy lub naprawy w ramach tego okresu gwarancji muszą zostać wykonane przed upływem tego piętnastoletniego okresu lub przed upływem 150 000 mil.
lat lub przed upływem 150 000 mil, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej od Daty Rozpoczęcia Gwarancji na Pojazd.
W przypadku pytań dotyczących niniejszego powiadomienia prosimy o kontakt z infolinią TCV ds. przedłużenia gwarancji pod numerem
877-551-7149. Dodatkowe informacje można znaleźć w Internecie pod adresem:
https://subaruclaims.autosolutionteam.com/

Kwalifikowalność do zwrotu kosztów

* Możesz kwalifikować się do zwrotu kosztów, jeśli zapłaciłeś za wymianę zaworu Thermo Control Zawór
po wygaśnięciu pierwotnego okresu Podstawowej Ograniczonej Gwarancji na Układ Napędowy Nowego Samochodu, ale
ale przed ogłoszeniem nowego przedłużonego okresu gwarancji wynoszącego piętnaście (15) lat / 150 000 roztoczy,

* Użytkownik musi ponieść wydatek z własnej kieszeni na naprawę, która byłaby objęta gwarancją, gdyby miała miejsce w okresie gwarancyjnym.
w okresie gwarancyjnym. Obejmuje to wszelkie koszty podlegające odliczeniu lub częściowy zwrot kosztów
za naprawy,
* Jeśli firma SOA lub jeden z jej sprzedawców detalicznych zwrócił ci wcześniej koszty częściowej naprawy
naprawy, tylko część, która nie została zwrócona, kwalifikuje się do zwrotu.

* Użytkownik nie jest uprawniony do odzyskania jakichkolwiek kosztów naprawy uprzednio zwróconych lub opłaconych przez jakąkolwiek stronę trzecią,
w tym Subaru Added Security, innych dostawców rozszerzonej gwarancji lub autoryzowanego sprzedawcę Subaru,
Aby ubiegać się o zwrot kosztów
spółka zależna SUBARU CORPORATION

 

 

 

 

Warranty Extension for the Thermo Control Valve on certain
- 2019-2021 Forester, 2020-2022 Outback, 2020-2022 Legacy, 2021 Crosstrek
Dear Subaru Owner:
AS part of Subaru of America’s dedication to customer satisfaction, Subaru of America, Inc. (SOA) is
2020-2088 Warranty Extension to the Thermo Control Valve {TCV) on certain 2019-2021 Forester,
Outback, 2020-2022 Legacy and 2021 Crosstrek sold or leased in the United States.


Affected vehicles are equipped with a Thermo Control Valve (TCV) that may set a Diagnostic Trouble
Ode/Check Engine Light (DTC/CEL). Should you experience a check engine lamp, contact your
retailer for Service.
If your vehicle is Operating as expected, you do not need to lake your vehicle to a Subaru retailer for
repairs.


NOTE: No action is required by you to receive the benefit of this warranty extension. The extension
has been automatically applied to your vehicle.


Thermo Control Valve Warranty Extension Coverage


This extension covers the costs of diagnosis and replacement of the Thermo Control Valve fora confirmed
failure of the component. The Coverage period extends the Basic New Car Limited Powertrain Warranty
as it applies to the Thermo Control Valve to Fifteen (15) years or one hundred and fifty thousand (150,000)
thousand miles whichever occurs first.
Inspections or repairs under this Coverage period must be completed prior to the expiration of that Fifteen
year period, or before 150,000 miles, whichever comes first from the vehicle Warranty Start Date.
If you have questions about this notice, please contact the TCV Warranty Extension Hotline at
877-551-7149. Additional Information can be found online at:
https://subaruclaims.autosolutionteam.com/


Reimbursement Eligibility


* You may be eligible for reimbursement if you paid to have your vehicle’s Thermo Contro! Valve
replaced after the expiration of the original Basic New Car Limited Powertrain Warranty period, but
before this announcement of this newly extended warranty period of Fifteen (15) years/ 150,000 mites,

* You must have paid an out-of-pocket expense for a repair that would have been covered had it occurred
during the warranty coverage period. This includes any deductible expense or partial reimbursement
: for repairs,

* If you have been previously reimbursed by SOA or one of its retailers for partial coverage of this
repair, only the portion that has not been reimbursed is eligible for reimbursement.


+ You are not eligible to recover any repair costs Previously reimbursed or paid for by any third- party,
including Subaru Added Security, other extended Warranty providers, or an authorized Subaru retailer,
To Apply for Reimbursement
subsidiary Of SUBARU CORPORATION

 

Nie dotyczy naszego rynku. 

Przedłużona gwarancja jest obecnie tylko na kolektory wydechowe w e-bokserach 

Link to comment
Share on other sites

Godzinę temu, ir3n3usz napisał(a):

 

Nie dotyczy naszego rynku. 

Przedłużona gwarancja jest obecnie tylko na kolektory wydechowe w e-bokserach 

 

Jest trochę aut z USA. 

 

Link to comment
Share on other sites

3 godziny temu, ir3n3usz napisał(a):

 

Nie dotyczy naszego rynku. 

Przedłużona gwarancja jest obecnie tylko na kolektory wydechowe w e-bokserach 

 

Nie dotyczy naszego rynku bo u nas TCV wskutek wady konstrukcyjnej się nie psuje, czy psuje się tak samo jak na rynku amerykańskim, ale w przeciwieństwie do USA gdzie  dostawca aut ,prokonsumencko bierze swój błąd na klatę, u nas na klatę temat weźmie klient?

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Temat dobrze znany w USA, ale w e-boxerach chyba tego nie montowali (niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę). Sam posiadam Forestera 2020 z tym nieszczęsnym zaworem. W forkach jakoś w połowie 2021 zaczęli montować poprawioną wersję tego ustrojstwa. W przypadku awarii ponoć zawór zostaje w pozycji otwartej,  ale były przypadki, że został zamknięty i dalsza jazda była niemożliwa. Trochę się czuję jakbym jeździł z tykającą bombą, bo awaria może się przydażyć w najmniej oczekiwanym momencie np. gdzieś na zagranicznych wakacjach...Może  będzie trzeba pomyśleć, czy profilaktycznie za jakiś czas nie wymienić dziada.

Edited by kulbit
Link to comment
Share on other sites

Mam Forestera 2021 z USA i też martwi mnie ta sprawa. Z ciekawości zajechałem do ASO, w systemie sprawdzili i dla kogoś już ściągali tę część za 2600 zł. Ważne jest by nowa część była wyprodukowana od lipca 2021 -  jest już od tego momentu poprawiona. Z tego co sprawdzałem w eboxerze tego chyba nie ma (nie jestem w 100% pewny). 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...