Jump to content

hak64

Użytkownik
 • Content Count

  818
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  8

hak64 last won the day on November 8 2019

hak64 had the most liked content!

Community Reputation

1300 Wspaniały

1 Follower

About hak64

 • Rank
  ..:: Profi ::..

Profile Information

 • Gender
  nie powiem :-P
 • Skąd
  Żory
 • Auto
  inne

Recent Profile Visitors

849 profile views
 1. Myślę, że prócz wymienionych przez Ciebie zasad, powinieneś także poznać zasady pisowni, ze szczególnym uwzględnieniem zasad interpunkcji...
 2. Już kolega wyłuszczył problem, ale ja nieco dołożę. Jak się kolega zagłębi w treść ustawy prd, to przy stosunkowo niewielkim wysiłku natrafi tam na Art. 24. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy: 1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu; Zatem z treści tego przepisu wynika dość jasno (choć być może nie dla wszystkich), że nie wolno podjąć manewru wyprzedzania nie mając pewności, czy manewr uda nam się bezpiecznie zakończyć. W związku z czym należy ocenić odległość potrzebną do zakończenia manewru, naszą prędkość i pojazdu wyprzedzanego, a także fakt, czy na potrzebnym do wyprzedzenia odcinku drogi nie ma możliwości pojawienia się innych pojazdów, bądź przeszkód.
 3. A może w związku ze spadkiem popytu. To takie praktyczne zwalać winę na wirus, licząc że być może rząd wyrówna straty...
 4. Nie miał czasu się zdenerwować, ale zwieracze mogły popuścić wodze fantazji
 5. Kandydaci do nagrody Darwina...
 6. Jak się nie mylę około 8 km po obwodzie.
 7. Nie tyle malowanie, ile uporczywe, nielogiczne i błędne definiowanie "ronda", jako skrzyżowania, a nie obiektu budownictwa drogowego z usytuowanymi na nim wlotami dróg podporządkowanych, stanowiącymi odrębne skrzyżowania. No ale nie mnie w to wnikać...
 8. Zmiany pasa ruchu można dokonać odpowiednio wcześnie. Czyli zamierzając opuścić skrzyżowanie (rondo) trzecim zjazdem, zmieniam pas ruchu na zewnętrzny już na wysokości drugiego zjazdu.
 9. Skoro Ustawa prd używa terminu "skrzyżowanie o ruchu okrężnym" i wszystkie podporządkowane jej (ustawie) akty prawne wykonawcze, mówią że jest to skrzyżowanie, na którym ruch odbywa się we wskazanym kierunku. Zatem zgodnie z wszelkimi prawidłami, wykonując na skrzyżowaniu manewr skrętu w prawo, zjeżdżamy do prawej krawędzi jezdni, lub zajmujemy prawy pas ruchu.
 10. Jeśli żart, to z gatunku tych niecenzuralnych. Przedstawiona jest tu relacja tylko jednego uczestnika zdarzenia, niemniej... Przyjazd patrolu na miejsce zdarzenia zgłoszonego przez obywatela jest interwencją. Taka interwencja musi zostać odnotowana w książce wydarzeń (prowadzi ją dyżurny jednostki policji) i notatnikach policjantów. Opisane zdarzenie zostało spowodowane ruchem pojazdu, zatem właściwym do ustalenia okoliczności i rozpatrzenia ewentualnej winy jest sekcja ruchu drogowego. Niezależnie od tego, czy było to działanie celowe (policjantów nie było na miejscu w chwili zdarzenia, więc takie zakwalifikowanie sprawy było co najmniej przedwczesne), czy też przypadkowe, to czynności powinny zostać podjęte - jak w każdym zdarzeniu drogowym - co najwyżej notatka ze zdarzenia została by później dekretowana do wydziału kryminalnego. Przyjazd drugiego patrolu (interwencyjnego) był więc całkowicie zbędny i nieuzasadniony. Kandydaci do służby w policji nie są przyjmowani do konkretnego wydziału w tej formacji i takie czynności mógł wykonać nawet profos aresztu. Poszkodowanemu zabrakło determinacji. Zdecydował się stanąć przed maską auta, ale na wyegzekwowanie swoich praw od policjantów już się nie zdecydował. A powinien! Wystarczyło poprosić o nr służbowe policjantów (są nawet widoczne na "blachach" przypiętych do munduru), odpisać nr rej radiowozu i poprosić o podanie nr tel do jednostki nadrzędnej (komendy wojewódzkiej). Z pewnością policjanci podjęli by stosowne czynności, nie tłumacząc swojego lenistwa niewłaściwą "jurysdykcją", czy kompetencją wydziałową. Obecnie - po fakcie, można sporządzić skargę na policjantów, wskazując zarówno okoliczności, jak i podjęte przez nich czynności (lub ich brak). Pewnych rzeczy już się nie "odkręci", ale taka skarga (wiąże się na ogół z postępowaniem dyscyplinarnym) w przyszłości wymusi na policjantach korzystanie z instrukcji użycia posiadanego mózgu... Niewątpliwą zaletą takiej skargi jest także fakt, iż uchronimy w ten sposób kolejnych poszkodowanych od "spuszczenia w kanał", "prostowania bananów", czy obierania liści z drzew. Miłego dnia.
 11. Nie ma policyjnych laboratoriów czynnych całą dobę. Krew jest pobierana na SOR, w stacjach pogotowia ratunkowego, lub izbach przyjęć szpitali, przy czym klienci policji obsługiwani są w pierwszej kolejności (z wyjątkiem przypadków ratowania życia). Miejsce pobrania zależy od kontraktu podpisanego prze jednostkę policji z placówką medyczną. Czasem miejscem pobrania krwi i badania lekarskiego, są pomieszczenia jednostki policji - wtedy to lekarz przyjeżdża do komendy (dotyczy przypadków, gdy osobnik, ma być zatrzymany "na dołku", a jego stan /agresja, niekompletny ubiór, itp/ uniemożliwia przeprowadzenie normalnego badania).
 12. Najskuteczniejsza jest sierść psa (w papierowej lub płóciennej torebce umieszczona w kilku miejscach pod maską. Podobno skuteczne są też kostki do WC, albo odstraszacze ultradźwiękowe. Ja preferuję psa, jeździ ze mną już 10 lat i całe auto pachnie pieskiem, co nie tylko odstrasza kuny, ale i co wrażliwszych pasażerów.
 13. W prawo tak, ale nie w lewo. Jeśli ktoś lubi utrudniać sobie życie... Tu jednak kłania się znów wykładnia przepisu art 22 pkt 2. Może po kolei. Rondo - w naszym systemie prawnym - to skrzyżowanie dróg, co prawda specyficzne, ale skrzyżowanie. Znaki ustawione prze skrzyżowaniem określają pierwszeństwo, jak i wskazują obowiązujący kierunek jazdy. Na rondzie wskazanym kierunkiem jazdy jest prosto lub w prawo, zatem użycie lewego kierunkowskazu jest błędne, bowiem skręt w lewo jest wymuszony geometrią jezdni. Zjazd z ronda o kilku wyznaczonych pasach ruchu powinien odbywać się wyłącznie prawym skrajnym pasem (zgodnie z art 22 pkt 2 ust.1). Wytłuściłem zwrot "w naszym systemie prawnym", bo: w większości krajów rondo jest traktowane jako obiekt infrastruktury drogowej, na którym usytuowane są skrzyżowania (wyloty) dróg poprzecznych. W celu wyjaśnienia posłużę się tu dość obszernymi fragmentami opracowania eksperta preferującego bardziej ogólne, proeuropejskie rozwiązania. Na kontynencie europejskim tzw. nowoczesne rondo, którym jest obiekt budownictwa drogowego w postaci jednopoziomowego skrzyżowania dróg publicznych z wyspą środkową i podporządkowanymi wszystkimi wlotami, pod względem zasad ruchu nie ma prawa być traktowany w całości jako jedno "klasyczne" skrzyżowanie w rozumieniu art. 2.10 ustawy p.r.d. Nowoczesny ruch okrężny w ruchu drogowym, to jazda okrężnie biegnącą jednokierunkową jezdnią, a nie skręca się w lewo by objechać wyspę lub plac. Zgodnie z obowiązującym także w Polsce prawem kierujący ma obowiązek sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu, a na wlocie obiektu o dowolnej wielkości i kształcie zorganizowanego wg zasad ruchu okrężnego nie zmienia ani jednego ani drugiego. Przy tej organizacji ruchu wjazd jest zawsze kontynuacją dotychczasowej jazdy na wprost okrężnie biegnącą jezdnią, zaś zmiana kierunku jazdy wymagająca zastosowania się kierującego do zasad art. 22.1, art. 22.2.1 i art. 22.5 następuje dopiero z chwilą skrętu z tej okrężnej jezdni na drogę wylotową. Ewentualna zmiana pasa ruchu może nastąpić przed lub dopiero po wjeździe na okrężnie biegnącą jezdnię. By wyeliminować praktyki uczniów diabła skręcających w prawo z wewnętrznych pasów ruchu i twierdzących wbrew prawu, że jadą prosto od wlotu do wylotu, malowano w okolicach wylotów między pasami linie ciągłe (stosowane u nas w Krakowie) oraz na dwupasowych obiektach (dwupasowe wloty i dwupasowa jednokierunkowa okrężna jezdnia) buduje się wszystkie wyloty jako jednopasowe. Od pewnego czasu można zauważyć tendencję do budowania takich obiektów tylko jako jednopasowe lub jako semi jednopasowe, co bez wątpienia jest zdecydowanie NAJBEZPIECZNIEJSZE.
 14. Szanowny Panie kolego, Jeśli podejrzewa mnie Pan o ignorowanie tekstów źródłowych, to jest Pan w błędzie. Przeczytałem nieco więcej opracowań dotyczących przepisów ruchu drogowego, niż te wymagane przez szkołę policji, czy polecane przez szkoły nauki jazdy. Co się tyczy Pańskiej interpretacji obecnej wersji, to jest ona o tyle wadliwa, że niestety - wbrew temu co tam napisano - koliduje z zapisem art 22 pkt 2 Ustawy prd. Ten zapis mógłby się sprawdzić w sytuacji gdy mamy do czynienia z rondem o dwóch, góra trzech wyznaczonych pasach ruchu, ale proszę uruchomić wyobraźnię i spróbować zjechać z przedstawionego poniżej ronda z pasa np. środkowego. Przy większym natężeniu ruchu zanim doczeka Pan okazji do bezpiecznego opuszczenia ronda, będzie Pan (tu przepraszam za dosadność) potrzebował worka na wymiociny. W przytoczonej przez Pana interpretacji znajduje się też i ten zapis: "Taki sposób jazdy wymaga zachowania szczególnej ostrożności (art 2 pkt 22) i sygnalizowania zamiaru wykonania manewru ( ust 5 w tym artykule)" Jest to oczywisty błąd, bo ust 5 w tym artykule brzmi: 5) ,,droga dla rowerów" - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; Zatem chodzi o art 22 pkt 5 Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. A jak już wielokrotnie udowadniano (tu także) , sygnalizowanie zamiaru skrętu w lewo podczas jazdy po rondzie jest błędem.
 15. W świetle przepisów powinieneś wjechać na rondo z lewego pasa, ale w trakcie pokonywania ronda możesz zmienić pas na zewnętrzny, gdyż żaden przepis tego nie zabrania.
×
×
 • Create New...